botox

botox

BOTOX-BEHANDLING:

Botox kan anvendes til at behandle de dynamiske rynker, det vil sige rynker, der skyldes muskelsammentrækning i huden. En injektion med Botox forhindrer musklerne i at trække sig sammen og give folder i f.eks. panden eller omkring øjnene. På den måde udglattes huden og forhindrer samtidig i høj grad dannelse af nye rynker. Botox har ingen indvirkning på følesansen.

SÅDAN VIRKER BOTOX:

Botox forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerver og muskler, som får musklerne til at slappe af. Stoffet Botulinum toxin er renset for bakterier og er igennem 25 år blevet anvendt til behandling af svedtendens og kosmetiske behandlinger.

KRAV FOR BEHANDLING MED BOTOXBEHANDLING:

Det er et krav at blive konsulteret af klinikkens ansvarlige hudlæge, minimum 48 timer før din behandling. Konsultationen er alene et krav før din første behandling. Ved efterfølgende behandlinger kan du konsulteres og behandles af vores kosmetiske sygeplejerske.

Ved konsultationen vil hudlægen og sygeplejersken analysere dit ansigt og tilrettelægge behandlingen ud fra dine ønsker. Du bliver mundtligt og skriftligt informeret om, hvordan behandlingen virker og hvilke bivirkninger, der kan opstå ved behandlingen.

BEHANDLING OG EFFEKT AF BEHANDLING:

Botox-behandlingen fortages af vores kosmetiske sygeplejerske, der med en meget fin nål injicerer små mængder af produktet i de fine ansigtsmuskler. Effekten indtræder langsomt efter 3-8 dage. Virkningen af produktet holder mellem 3–6 måneder. Effekten vil langsomt aftage efter de 3-6 måneder, hvorefter behandlingen kan gentages.

Hvis virkningen ikke er tilstrækkelig, eller hvis der er uhensigtsmæssig asymmetri, vil der foretages en ”touch up”-behandling efter 14 dage.

Oftest giver behandlingen en flot og tydelig reduktion i de dynamiske rynker.

Effekten kan dog variere fra person til person. Nogle skal have større mængder af toksin end andre for at opnå en effekt. Ligeledes findes der få personer, som ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer toksinets effekt.

EFTER BEHANDLING:

Efter behandling med Botox er det vigtigt, at der ikke masseres eller trykkes på det behandlede område i de først 4 timer, så toksinet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede. Ligesom du ikke må dyrke hård motion i 1 døgn efter behandlingen.

BIVIRKNINGER:

Ved behandling med Botox kan der optræde mindre forbigående gener i relation til injektionerne.

Der kan i nogle tilfælde opleves let rødme, hævelse, blå mærker og kløe.

Øvrige bivirkninger er sjældne. Få kan opleve hovedpine de første par dage, og meget sjældent ses kortvarige, lette influenza-lignende symptomer. Alvorlige allergiske reaktioner ses i yderst sjældne tilfælde. Der er ingen senfølger.

Intensiv behandling med Botox i flere områder af ansigtet kan medføre mimik-ændringer. I underansigtet kan de mimiske muskler om munden lammes, så det vanskeliggøres at fløjte og drikke med sugerør.

Alle bivirkninger vil forsvinde inden for 4-6 måneder.

FORHOLDSREGLER:

Behandlingen gives ikke til gravide, ammende eller ved kendt allergi overfor indholdsstoffer i opløsningen (botulinum toksin, humant albumin, laktose, natrium succinate), eller hvis man har sjældne neuromuskulære sygdomme (f.eks. myasteni, eaton lamberts sygdom).

Hvis man indtager medicin af typerne aminoglykosider, penicllamin, kinin eller kalciumblokkere kan effekten af Botulinum toksin forstærkes.